Uslovi korištenja

16 feb 2016

Prihvatanje uslova korištenja

Ova web-stranica vlasništvo je firme Cormar Organic d.o.o. Banja Luka. Molimo da pažljivo pročitate rubriku Uslovi korištenja prije samog korištenja web-stranice. Pristupanjem web-stranici logona.ba i korištenjem materijala s web-stranice i ostalih online servisa, obavezujete se prihvatiti navedena pravila korištenja. Ukoliko se ne slažete s ovim pravilima korištenja, molimo Vas da ne koristite informacije s web-stranice logona.ba
Politika privatnosti (Privacy Policy)

Prilikom korištenja interaktivnih dijelova web-stranice logona.ba web-aplikacija na kojoj je napravljena web-stranica prikuplja podatke o korisnicima stranice. Podaci prikupljeni ovim putem (e-mail adrese i sl.) isključivo će biti korišteni za kontaktiranje s korisnicima putem e-mail-a i ni pod kojim uslovima neće biti dati na korištenje trećoj strani. Odgovornost za tačnost informacija o ličnim podacima snose korisnici stranice.

Ova web-stranica na sebi ima linkove na druge web-stranice. Kormar Organic d.o.o. ni na koji način nije odgovorna za politiku privatnosti koja se provodi na tim stranicama.

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer)

Ukoliko u skladu sa zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini Kormar Organic d.o.o. ima obavezu da objavljuje određene informacije na svojoj web-stranici, Kormar Organic d.o.o.j e odgovoran za sadržaj informacija dostupnih javnosti.

Kormar Organic d.o.o. nastoji osigurati da su informacije na web-stranici potpune i tačne. Ipak, Kormar Organic d.o.o. ne može garantovati njihovu tačnost. U slučaju objave informacija, materijala ili drugih sadržaja na web-stranici logona.ba, čija objava nije propisana zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, Kormar Organic d.o.o. ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja dokumenata, informacija, materijala ili sadržaja s web-stranice, ili za posljedice odluka donesenih na bazi njih.

Kormar Organic d.o.o. se ne protivi navođenju linka na web-stranicu logona.ba, pod uslovom da sadržaji s web-stranice nisu izmijenjeni i/ili iskrivljeni. Kod postavljanja linka na web-stranicu logona.ba, web-stranica logona.ba mora biti dostupna u zasebnom prozoru. Linkovi na druge stranice koji se nalaze na web-stranici logona.ba postavljeni su samo radi praktičnosti i logona.ba ne prihvata nikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica.

Izmjena i dopuna sadržaja

Kormar Organic d.o.o. zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web-stranici logona.ba bez prethodne najave. Web-stranica logona.ba redovno se ažurira.

Autorska prava (Copyright)

Kormar Organic d.o.o. zadržava autorsko pravo na web-stranicu logona.ba i kompletan sadržaj te stranice, osim ako nije izričito naznačeno drugačije. Dopušteno je korištenje i citiranje materijala sa stranice, uz uslov obaveznog navođenja “logona.ba” kao izvora informacija i navođenja linka na logona.ba . Sadržaj informacija preuzetih s web-stranice ne smije biti mijenjan ili brisan. Materijal s ove web-stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *